Zadanie to ma na celu wyłonienie automatycznych przekonań pacjenta, które przyczyniają się do naruszania granic innych ludzi. Odrycie tych przekonań stanowi punkt wyjścia do przyjrzenia się ich genezie oraz do ich modyfikacji w dalszej pracy terapeutycznej.

ANALIZA PRZEKONAŃ USPRAWIEDLIWIAJĄCYCH PRZEKRACZANIE GRANIC

 PRZYCZYNA PRZEKRACZANIA GRANIC  PRZYKŁADOWE PRZEKONANIA
 NADOPIEKUŃCZOŚĆ  Przecież chcę dobrze dla niego. Twoje przekonania:
 NADKONTROLA  Muszą mieć wszystko pod kontrolą. Twoje przekonania:
 NADOPDOWIEDZIALNOŚĆ  Jak ja tego nie zrobią, to wszystko się zawali. Twoje przekonania:
 PRZEMOC  To mi się należy. Twoje przekonania:
 PRZEŚWIADCZENIE O SWOJEJ WYJĄTKOWOŚCI POCZUCIE WYŻSZOŚCI  Przecież wiem lepiej. Twoje przekonania:
 OKOLICZNOŚCI ZEWNĘTRZNE  To nie ja- to alkohol. To przez prochy. Bo mnie namówili. W takich okolicznościach, każdy by tak postąpił. Twoje przekonania:
 STEREOTYPY  Kobieta powinna słuchać. Twoje przekonania:
 BRAK TOLERANCJI DLA ODMIENNOŚCI  Polska dla Polaków. Twoje przekonania:
 POCZUCIE KRZYWDY  Mam prawo do odwetu. Po tym wszystkim co mi zrobili, mam pelne prawo tak się zachowywać. Twoje przekonania:

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze” Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.