Poniższe ćwiczenie pomoże Ci przyjrzeć się  Twoim  przekonaniom które utrudniają Ci utrzymanie abstynencji.

Przypomnij sobie jak w przeszłości tłumaczyłeś sobie sięganie po alkohol,  jakich konkretnie korzyści spodziewałeś po jego wypiciu.

Przykładowo :
jeśli się napiję, to się uspokoję , moje picie nikomu nie szkodzi , jeśli się napiję, to zapomnę o problemach , jeśli się napiję, to będę się lepiej bawić ….

Wypisz swoje przekonania, które zachęcały Cię do picia:
 MOJE PRZEKONANIA ZACHĘCAJĄCE DO PICIA
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..
jeśli się napiję to…………………………………………………………………………..

 

ANALIZA PRZEKONANIA – przykład

Moje przekonanie:  Jeśli się napiję to przecież moim dzieciom nic  to nie zaszkodzi
Co potwierdzało to przekonanie? :

 • przecież moje dzieci były nakarmione
 • były ubrane
 • piłam dopiero jak dzieci szły spać
A co pokazuje, że wcale nie było tak różowo?
Co świadczy o tym, że to przekonanie nie jest tak do końca prawdziwe?

 • słyszały  kłótnie
 • martwiły się o mnie
 • wstydziły się mojego picia
 • pieniądze szły na picie a mogliśmy wspólnie gdzieś wyjechać
 • odbiło się to na ich psychice ( były nerwowe, depresyjne, pojawiły się trudności w szkole)
 • przydzielono nam  kuratora rodzinnego
 • ograniczono mi prawa rodzicielskie
 • dzieci przebywały przez pewien czas w ośrodku wychowawczym
Wnioski:
Wydawało mi się że moje picie nie szkodzi moim  dzieciom
jednak fakty pokazują, że moje picie szkodzi moim dzieciom
Moje nowe przekonanie:
Prawda jest taka, że moje picie szkodzi moim dzieciom
dlatego warto utrzymywać abstynencję.

 

ANALIZA TWOJEGO PRZEKONANIA

Moje przekonanie:  Jeśli się napiję to ………………………………….
Co potwierdzało to przekonanie? A co pokazuje, że wcale nie było tak różowo?
Co świadczy o tym, że to przekonanie nie jest tak do końca prawdziwe?
Wnioski:
Wydawało mi się że, ………………………………………..
jednak fakty pokazują, że …………………………………..
Moje nowe przekonanie
…………………………………………………………………………

 

Przeanalizuj różne swoje przekonania a następnie omów swoje refleksje z terapeutą prowadzącym.

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.