Opisz dokładnie swój sen alkoholowy: gdzie rozgrywały się zdarzenia, kto w nich uczestniczył, co robiły te osoby, co Ty robiłeś?
Opisz, w jakich okolicznościach wystąpił u Ciebie sen alkoholowy. Czy w ostatnim tygodniu działo się coś, co może leżeć u podłoża snu alkoholowego (np. stresujące wydarzenie, impreza, kontakt z alkoholem itd.)
Czy w najbliższym czasie ma się wydarzyć coś, co budzi Twój niepokój i/lub dawniej wiązało się z piciem?
Zakreśl te dolegliwości, które wystąpiły przed snem (to jest mniej więcej w okresie tygodnia poprzedzającego sen alkoholowy):

 • drażliwość
 
 • niepokój
 • pobudzenie psychoruchowe
 
 • lęk
 • suchość w ustach
 
 • pustka
 • zaburzenia zasypiania
 
 • brak celów
 • sen płytki przerywany
 
 • dekoncentracja
 • nuda (gdy brakuje zajęć)
 
 • dekoncentracja
 • monotonia (gdy zajęcia nie budzą zainteresowania)
 
 • inne (wymień):

Wynotuj te dolegliwości, które miałeś już od dłuższego czasu:

 

Zakreśl te dolegliwości, które wystąpiły po śnie alkoholowym:

 • drażliwość
 
 • niepokój
 • pobudzenie psychoruchowe
 
 • lęk
 • suchość w ustach
 
 • pustka
 • zaburzenia zasypiania
 
 • brak celów
 • sen płytki przerywany
 
 • dekoncentracja
 • nuda (gdy brakuje zajęć)
 
 • dekoncentracja
 • monotonia (gdy zajęcia nie budzą zainteresowania)
 
 • inne (wymień):

 

Czy wystąpiło jeszcze coś, co może mieć związek z wystąpieniem snu alkoholowego?

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera  w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.