Poniżej wymieniono różne kwestie, które mogły mieć związek ze złamaniem przez Ciebie abstynencji. Zwykle przydatne jest przeanalizowanie okresu ostatniego tygodnia poprzedzającego złamanie abstynencji, oraz dnia, w którym to się stało. Dokładna analiza pomoże Ci lepiej zrozumieć wybór, jakiego dokonałeś.

 

TYDZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ZŁAMANIE ABSTYNENCJI:

 

 • Opisz swój nastrój w tym czasie:
 • Kontakty z pijącymi:
 • Kontakt z alkoholem:
 • Kontakt z innymi wyzwalaczami myśli o piciu:
 • Myśli o atrakcyjności picia (w jakiej sytuacji):
 • Myśli przyzwalające na picie:
 • Zmęczenie, przeciążenie/nuda, monotonia:
 • Konflikty i sposób Twojego zachowania w tej sytuacji:
 • Sen alkoholowy:
 • Szczególne wydarzenia, które różniły ten tydzień od poprzedzającego okresu:

 

Wnioski:

DZIEŃ, W KTÓRYM ZŁAMAŁEŚ ABSTYNENCJĘ:

 

 • Opisz swój nastrój w tym czasie:
 • Kontakty z pijącymi:
 • Kontakt z alkoholem:
 • Kontakt z innymi wyzwalaczami myśli o piciu:
 • Myśli o atrakcyjności picia (w jakiej sytuacji):
 • Myśli przyzwalające na picie:
 • Zmęczenie, przeciążenie/nuda, monotonia:
 • Konflikty i sposób Twojego zachowania w tej sytuacji:
 • Sen alkoholowy:
 • Szczególne wydarzenia, które różniły ten dzień od poprzedzającego okresu:

 

Wnioski:

 

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera  w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.