Przypomnij sobie  swoje osiągnięcia lub  cele, które udało Ci się zrealizować  oraz trudne wyzwania życiowe lub kryzysy z którymi sobie poradziłeś bez uciekania się do alkoholu – tak że  ostatecznie byłeś zadowolony z tego  jak Ci się udało temu sprostać, chociaż wcale nie było łatwo.
Zanotuj 5 wybranych sytuacji.

Wybrane sytuacje:

1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
5………………………………

 Sytuacja pierwsza: ………………………………………………………
 Opisz dokładnie tę sytuację  i zwróć uwagę na to:

  • co wtedy takiego robiłeś?
  • co myślałeś?
  • jakie  Twoje cechy charakteru, zdolności i umiejętności  Ci pomogły?
  • jakimi wartościami się kierowałeś? (np rodzina, rodzicielstwo, miłość, praca, niezależność, sukces, atrakcyjność, piękno,  mądrość, wolność, godność, szacunek, wiara, poczucie sensu, zdrowie, równość, sprawiedliwość, uczciwość,  siła, odwaga, samorealizacja, człowieczeństwo, dobroć, zasady, zabawa, humor, bliskość, odpowiedzialność, troska, współczucie, ambicja,  umiar ……)
  •  w jaki sposób się motywowałeś, jak sobie dodawałeś odwagi, że ostatecznie Ci się udało?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Na podstawie przeprowadzonej analizy zrób podsumowanie tego co w Twoim przypadku było pomocne w realizowaniu celów lub w przezwyciężaniu trudności życiowych.
Lista tego co mi najbardziej pomagało:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

To są  Twoje unikalne zasoby wewnętrzne.

 W podobny sposób przeananlizuj jeszcze kilka swoich osiągnięć lub trudnych sytuacji z którymi sobie poradziłeś 
……………………………………………………………………………………

Zastanów się teraz co z tej listy   może Cię wspierać w utrzymywaniu abstynencji  i  rozwiązywaniu bieżących problemów.  Napisz jak konkretnie możesz to wykorzystać w najbliższym czasie.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.