Diagnozowowanie – pytania pomocnicze

Poniżej znajdują się pytania pomocnicze do przeprowadzenia diagnozy wg ICD-10 oraz pytania badające wzorzec picia pacjenta. Silna, natrętna chęć spożywania alkoholu /głód alkoholowy/ picie na nerwy ( nosiło mnie, nie mogłem sobie znaleźć miejsca, źle się wtedy czułem...

Objawy uzależnienia – do autoanalizy pacjenta

Poniżej wymieniono i scharakteryzowano objawy uzależnienia od alkoholu według europejskiej klasyfikacji chorób ICD-10. Przeczytaj uważnie opis każdego objawu a następnie zastanów się, czy opisany objaw występował u Ciebie. Podaj po trzy przykłady ze swojego życia,...