Motywowanie do terapii

Motywowanie do terapii

W „Przewodniku do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi”  osobny rozdział poświęcono motywowaniu jako kluczowemu zagadnieniu w tworzeniu warunków do optymalizacji terapii. Wielu uzależnionych pacjentów trafia do placówek leczenia odwykowego pod naciskiem...