Podkreśl ważne dla Ciebie wartości.

przyjaźń, braterstwo, koleżeńskość, sympatia, przywiązanie, wzajemność dobroć, łagodność, subtelność, delikatność, czułość, opiekuńczość, troskliwość, empatia,

wrażliwość, takt, dyskrecja, pokora, skromność, wdzięczność,

radość, zadowolenie, przyjemność, zadowolenie, satysfakcja, szczęście

piękno, atrakcyjność, estetyka, sztuka, uroda, płciowość, seks, kobiecość, męskość

dom, rodzina, miłość, związek, małżeństwo, rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo, dzieci,

uczuciowość, serdeczność, życzliwość, akceptacja, podziw, szacunek, poczucie wartości, godność,

partnerstwo, równość, sprawiedliwość, równouprawnienie, demokracja, umiar, porządek, ład

autonomia, niezależność, indywidualizm, usamodzielnienie się,

znaczenie, prestiż, sława, zaszczyt, ambicja, sukces,

kariera, władza, zarządzanie zaradność, bogactwo, komfort, dobrobyt, jakość życia,

asertywność, życie w zgodzie z sobą, stanowczość, Bóg. wiara, duchowość, Siła Wyższa, religia, pobożność, świętość, życie wieczne, ubóstwo,

asceza, wyrzeczenie, człowieczeństwo, godność, uczynność, ofiarność, dobroczynność,

altruizm, bezinteresowność, braterstwo, dobroczynność, hojność, obdarowywanie, ofiarność

charytatywność, filantropia, miłosierdzie, wspaniałomyślność, wielkoduszność, przebaczenie,

pojednanie, spokój, opanowanie, cierpliwość, zgoda, kompromis, równowaga ducha, pogoda

ducha, harmonia wewnętrzna, bezpieczeństwo, pokój, pacyfizm, wierność, lojalność, zaufanie, uczciwość, prawda, prawdomówność, szczerość, nieprzekupność,

wiarygodność, wierność ideałom, bezstronność, neutralność, obiektywizm, realizm, rzeczowość,

liberalność, wolność, tolerancja, demokracja, obowiązkowość, dokładność, profesjonalizm, solidność, rzetelność, pracowitość, pilność,

wytrwałość, staranność, sumienność,

gospodarność, oszczędność, zapobiegliwość, ostrożność, rozwaga, powściągliwość, przezorność

prawość, praworządność, sprawiedliwość, etyczność, przyzwoitość, godziwość, cnota,

szlachetność, odwaga, heroizm, poświęcenie, męstwo, śmiałość

ojczyzna, patriotyzm, obywatelstwo, tradycja, europejskość,

bezpośredniość, otwartość, prostolinijność, naturalność, prostota, autentyzm, spontaniczność

towarzyskość, gościnność

poczucie humoru, zabawa,

inteligencja, mądrość, pomysłowość, kreatywność, odkrywczość , pasja, twórczość,

samorealizacja, rozwój zdrowie, życie , AA, abstynencja, trzeźwe życie,

Z podkreślonych wartości wybierz 10 najważniejszych i wpisz je poniżej :
…………………………………………………………………………….

 

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze” Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.