Analiza wpływu alkoholu na problemy osobiste

Zastanów się, w jaki sposób picie alkoholu wpływało na Twoje radzenie sobie z problemami – czy pomagało Ci rozwiązywać problemy czy raczej było źródłem problemów. Może picie w jednych kwestiach doraźnie pomagało ale w innych wywoływało straty.

Obraz siebie

Być może używałeś alkoholu w celu poradzenia sobie z własną nieporadnością, może chciałeś dodać sobie mocy, odwagi. Może pod wpływem alkoholu czułeś się bardziej przystojny, rozmowny, bardziej błyskotliwy. Może z biegiem czasu coraz bardziej odczuwałeś potrzebę wypicia, by poczuć się sprawnym w różnych obszarach. Rozważ też, jak alkohol odbierał Ci moc – może w związku z piciem czułeś się zakłopotany, zawstydzony, bezradny, upokorzony, nieatrakcyjny. Podaj fakty ze swego życia a nie przypuszczenia.

Czy zauważasz jakiś korzystny wpływ alkoholu na Twój obraz siebie? Jeśli tak, to w jaki sposób możesz osiągnąć te korzyści bez alkoholu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

Niekorzystny wpływ alkoholu na obraz siebie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak możesz naprawić straty, które wywołał alkohol w tym obszarze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W którym okresie Twego życia Twój obraz siebie był najlepszy? Jakimi mocnymi stronami się wtedy wykazywałeś? Co takiego robiłeś, że było lepiej w tej sferze?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jakich zachowań niszczących Twój obraz siebie unikałeś w okresie, gdy Twój obraz siebie był najlepszy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co Twoim zdaniem mógłbyś robić teraz, by Twój obraz siebie był lepszy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaniedbania będące podłożem problemów
Zastanów się, co zaniedbałeś w związku z piciem. Może przerwałeś naukę lub jej nie kontynuowałeś, ponieważ pociągało Cię picie. Może nie realizowałeś swoich planów zawodowych  lub osobistych z powodu picia. Może wskutek zaniedbań nie awansowałeś lub masz trudności ze znalezieniem stałej pracy. Podaj fakty ze swego życia a nie przypuszczenia.

Niekorzystny wpływ alkoholu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak możesz naprawić straty, które wywołał alkohol w tym obszarze?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W którym okresie Twego życia było najmniej zaniedbań? Jakimi mocnymi stronami się wtedy wykazywałeś, co takiego robiłeś, że było lepiej w tej sferze?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co Twoim zdaniem mógłbyś robić teraz, by było mniej zaniedbań i/lub by zniwelować poprzednie zaniedbania wynikające z picia?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Problemy wynikające z picia
Może w związku z piciem pojawiały się problemy finansowe, opuszczanie pracy, utrata pracy, długi, nieopłacanie mediów. Może dochodziło do konfliktów ze współmałżonkiem, do zubożenia kontaktu z członkami rodziny. Może utraciłeś zaufanie oraz sympatię bliskich i współpracowników. Może w związku z Twoim zachowaniem interweniowała Policja (lub Straż Miejska), może byłeś zatrzymany w Izbie Wytrzeźwień lub karany mandatami za picie w miejscu niedozwolonym. Podaj fakty ze swego życia a nie przypuszczenia.

Niekorzystny wpływ alkoholu (jakie problemy wywoływał u Ciebie alkohol):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak możesz naprawić straty, które wywołał alkohol:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co Twoim zdaniem mógłbyś robić teraz, by alkohol nie wywoływał w Twoim życiu problemów?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Picie w celu radzenia sobie z problemami
Może piłeś alkohol z ludźmi w nadziei, że w ten sposób lepiej załatwisz swoje interesy. Może uważałeś, że pod wpływem alkoholu działasz sprawniej lub że szybciej wymyślisz rozwiązanie swego problemu.
Może też w związku z piciem odkładałeś rozwiązywanie swoich problemów na później, lub piłeś w celu uspokojenia się, po czym nie wracałeś już myślami do nierozwiązanych problemów. Zastanów się, jakie były skutki takich zachowań. Podaj fakty ze swego życia a nie przypuszczenia.

Czy zauważasz jakiś korzystny wpływ alkoholu na radzenie sobie z problemami? Jeśli tak, to w jaki sposób możesz osiągnąć te korzyści bez alkoholu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niekorzystny wpływ alkoholu na Twoje radzenie sobie z problemami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak możesz naprawić straty, które wywołał alkohol w obszarze Twojego radzenia sobie z problemami?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W którym okresie swego życia najlepiej rozwiązywałeś życiowe problemy? Jakimi mocnymi stronami się wtedy wykazywałeś, co takiego robiłeś, że lepiej rozwiązywałeś życiowe problemy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jakich zachowań unikałeś w okresie, w którym najlepiej rozwiązywałeś swoje życiowe problemy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co Twoim zdaniem mógłbyś robić teraz, by lepiej rozwiązywać swoje życiowe problemy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Nałogowa logika” jako podłoże problemów
Zastanów się, w jaki sposób tłumaczyłeś sobie istnienie problemów w Twoim życiu. Zobacz, czy łączyłeś swoje picie z jego konsekwencjami. Jeżeli np. byłeś zabierany do Izby Wytrzeźwień, czy łączyłeś to z faktem picia i zachowaniem pod wpływem alkoholu, czy raczej koncentrowałeś się na żalu wobec osób, które wzywały Policję. Rozważ, w jaki sposób zrzucanie odpowiedzialności za swoje zachowania na inne osoby, pomniejszanie konsekwencji swego picia itd. było podłożem występowania kolejnych problemów w różnych obszarach. Podaj fakty ze swego życia a nie przypuszczenia.

Niekorzystny wpływ alkoholu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak możesz naprawić straty, które wywołał alkohol w tym obszarze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Twoje refleksje po wykonanej analizie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera       w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.