PORTAL PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEN

O portalu

Celem portalu jest przede wszystkim wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy osobami profesjonalnie zajmującymi się szeroko rozumianą psychoterapią uzależnień. Chciałybyśmy, aby jego istnienie przyczyniło się do integracji środowiska terapeutów uzależnień, którzy szkolili się w różnych modalnościach, różnych szkołach i mają doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Nasze własne doświadczenia zawodowe pokazują jak cenny jest kontakt i nieustanna wymiana poglądów z innymi profesjonalistami, szczególnie z tymi, którzy reprezentują różny od naszego kierunek teoretyczny, a co za tym idzie w swojej pracy wykorzystują odmienne metody i techniki. To w oczywisty sposób poszerza horyzonty, zmusza do refleksji, wymusza konieczność integrowania różnych równie istotnych kwestii, czasem ugruntowuje dotychczasowe poglądy, a innym razem skłania do przeformułowania dotychczasowych przekonań. Stawiamy na dialog i rozwój.

Jesteśmy otwarte na artykuły pochodzące od Autorów, którzy mają podobne do naszych poglądy jak i tych, którzy reprezentują punkt widzenia odległy od naszego. Zapraszamy do współpracy Terapeutów pod względem stażu pracy zarówno młodych jak i tych bardziej doświadczonych. Zależy nam jednak na tym, aby podpierać swój punkt widzenia rzeczowym uzasadnieniem. Chętnie opublikujemy artykuły, których treść będzie jasno i logicznie sformułowana. Jesteśmy otwarte na publikacje, które zawierają doświadczenia z pracy terapeutycznej jak i stanowiące doniesienia z badań.

Tworząc portal bazowałyśmy na stworzonych przez nas materiałach pomocniczych do pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym. Zamieszczone propozycje stanowią fragment planowanej do druku książki, tym samym nie wyczerpują sygnalizowanych w portalu zagadnień, a jedynie otwierają platformę wymiany doświadczeń z warsztatu pracy terapeuty uzależnień

Redakcja Portalu:

Joanna Dudniczenko

Marta Fajfer

Uzależnienie od substancji a uzależnienie od czynności – różnice w leczeniu

Uzależnienie od substancji a uzależnienie od czynności – różnice w leczeniu Autor: Damian Zdrada W zasadzie, uzależnienie jest jedno. Zgodzi się z tym chyba każdy, kto ma choć trochę doświadczenia w zakresie ich leczenia. Obsesyjna potrzeba sięgnięcia po środek czy...

Wskazówki do leczenia hazardzistów zgodnie z Modelem Ścieżek

Autor: Marta Fajfer W Polsce dotychczas niewiele ośrodków zajmowało się terapią patologicznego hazardu. Dostępna na naszym rynku literatura dotycząca tego zagadnienia jest niewielka. Nie ma również, mimo wyłaniającego się zapotrzebowania, odpowiednich kursów i szkoleń...

Nauka płynąca z nawrotu

Niezwykle ważne jest aby terapeuta był uważny na to, czy pacjent nie postrzega swojej trzeźwości w kategoriach czarno-białych : abstynencja ( wygrałeś) , przerwałeś abstynencje ( jesteś przegrany), gdyż w przypadku złamania abstynencji może wówczas zaistnieć opisane...

Analiza złamania abstynencji

Poniżej wymieniono różne kwestie, które mogły mieć związek ze złamaniem przez Ciebie abstynencji. Zwykle przydatne jest przeanalizowanie okresu ostatniego tygodnia poprzedzającego złamanie abstynencji, oraz dnia, w którym to się stało. Dokładna analiza pomoże Ci...

Podsumowanie dotychczasowych efektów terapii

Poniżej proponujemy ankietę, za pomocą której pacjent ma możliwość zastanowienia się jakie na danym etapie terapii zauważa u siebie zmiany będące jej efektem. Kolejnymi krokami są sformułowanie celów na kolejny etap terapii oraz ocena gotowości do pracy nad ich...

Sieć wsparcia – autoanaliza

Sieć wsparcia jest niezywkle ważnym elementem trzeźwienia. Jeżeli podczas terapii nie zostaną rozpoznane jej słabe i mocne strony, jeżeli pacjent nie podejmie działań naprawczych w tym aspekcie, to nierzadko dochodzi do nawrotu choroby. Zadanie to ma również swoją...

Analiza trudności w stawianiu granic

Zadanie to przeznaczone jest dla osób uległych i pomaga wyłanić budujące uległość przyczyny i przekonania pacjenta . ANALIZA TRUDNOŚCI W STAWIANIU GRANIC (wyłanianie przyczyn i przekonań do pracy terapeutycznej) Zaznacz te przyczyny, które utrudniają Ci bycie osobą...

Analiza przekonań usprawiedliwiających przekraczanie granic

Zadanie to ma na celu wyłonienie automatycznych przekonań pacjenta, które przyczyniają się do naruszania granic innych ludzi. Odrycie tych przekonań stanowi punkt wyjścia do przyjrzenia się ich genezie oraz do ich modyfikacji w dalszej pracy terapeutycznej. ANALIZA...

Granice w kontaktach społecznych

Poniżej prezentujemy fragment ćwiczenia, które dobrze sprawdza się podczas pracy terapeutycznej w obszarze relacji z innymi ludźmi. Klienci mają okazję do przeanalizowania w jaki sposób respektują bądź przekraczają granice w kontaktach społecznych w zakresie...

Pozytywne cechy

Spora część pacjentów skarży sie na obniżone poczucie wartości. Na dalszych etapach pracy, gdy pacjent nie minimalizuje już skutków swojego picia, gdy jest świadomy destrukcji alkoholowej w swoim życiu, gdy widzi swoje wady , przychodzi taki moment że pacjent dla...

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.