Poniżej wymieniono i scharakteryzowano objawy uzależnienia od alkoholu według europejskiej klasyfikacji chorób ICD-10. Przeczytaj uważnie opis każdego objawu a następnie zastanów się, czy opisany objaw występował u Ciebie. Podaj po trzy przykłady ze swojego życia, które Twoim zdaniem mogą wskazywać na obecność tego objawu u Ciebie.

1. Silna natrętna chęć spożywania alkoholu

Odczuwałem czasem silną, trudną do opanowania chęć napicia się alkoholu lub nawet upicia. Czułem wówczas narastające napięcie, niepokój, rozdrażnienie – tak było np. wtedy, gdy odczuwałem silne, przykre uczucia. Piłem także wtedy, gdy było to szczególnie niewskazane. Jeżeli coś przeszkodziło mi w realizacji mojej chęci napicia się, stawałem się rozdrażniony, lub dążyłem do jak najszybszego usunięcia przeszkody, by móc się napić. Z utęsknieniem wyczekiwałem na koniec narzuconego sobie czasu abstynencji; zdarzało się, że zapijałem jeszcze przed ukończeniem tego czasu.

Moje przykłady na obecność tego objawu u mnie:
1) ………………………………………………………..

2)

3)

2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu

Zauważyłem, że były takie sytuacje, kiedy po rozpoczęciu picia, rodziła się we mnie trudna do opanowania chęć dalszego picia. Czasami upijałem się w sytuacjach, kiedy nie wypadało tego robić. W niektórych sytuacjach, np. w czasie ważnych spotkań, starałem się nie upić, choć było to trudne – czekałem na koniec spotkania, by móc się spokojnie dopić. Zdarzało się, że zapoczątkowane picie kończyło się ciągiem (trwało dłużej niż jeden dzień), nawet gdy tego nie chciałem.

Moje przykłady na obecność tego objawu u mnie::

1) ………………………………………………………..

2)

3)

 

3. Alkoholowy zespól abstynencyjny i/lub klinowanie

Kiedy przerywałem picie i opadał poziom alkoholu w moim organizmie, odczuwałem różne dolegliwości, np.: drżenie mięśniowe (drżenie rąk, drżenie mięśni w okolicy twarzy, drżenie mięśni całego ciała, poczucie wewnętrznego rozedrgania), nadciśnienie tętnicze, tachykardia (kołatanie serca), zaburzenia oddechu, zaburzenia snu (sen płytki, przerywany, trudności z zaśnięciem), wzmożona potliwość (zlewne poty, fale zimna i gorąca), nastrój drażliwy lub chwiejny, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koncentracji uwagi, lęk (np. gdy miałem przejść przez jezdnię).

W/w dolegliwości usiłowałem leczyć kolejną porcją alkoholu lub lekami. Czasami starałem się pić w taki sposób, by alkoholowy zespół abstynencyjny nie zdołał się pojawić – uważałem więc na to, by nie przerywać picia gwałtownie, schodziłem z ciągu zmniejszając dawki alkoholu.

Moje przykłady na obecność tego objawu u mnie:

1) ………………………………………………………..

2)

3)

 

4. Zmieniona tolerancja na alkohol

Zauważyłem, że mój organizm z czasem mógł przyjąć coraz większe ilości alkoholu – w młodości nie byłbym w stanie wypić takiej ilości alkoholu w jednym dniu. Spożywana dawniej dawka alkoholu dawała coraz słabszy efekt, co spowodowało, że musiałem wypić więcej niż kiedyś, by poczuć się „dobrze”. Być może tolerancja zaczęła z czasem spadać i zauważyłem, że upijam się coraz mniejszą ilością alkoholu.

Moje przykłady na obecność tego objawu u mnie:

1) ………………………………………………………..

2)

3)

 

5. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych wobec picia przyjemności, zachowań i zainteresowań

Możliwość picia alkoholu stała się w w moim życiu czymś bardzo ważnym. Na drugim planie znalazły się sprawy rodzinne, zainteresowania, hobby, życiowe cele ł pragnienia. Dużo czasu i energii zabierało mi myślenie o piciu, poszukiwanie okazji i sposobności do picia. Z czasem alkohol zaczął towarzyszyć coraz większej ilości moich zainteresowań i/lub je wypierać.

Moje przykłady na obecność tego objawu u mnie:

1) ………………………………………………………..

2)

3)

 

S. Picie alkoholu pomimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości dla zdrowia pijącego

Piłem alkohol pomimo uzyskania konkretnych informacji na temat tego, że moje dolegliwości są konsekwencją nadużywania alkoholu lub też że przy moich dolegliwościach nie wolno mi pić. Może piłem mimo iż wcześniej wziąłem leki – a może nie brałem w danym dniu leków, by móc się napić. Może też w rozmowie z lekarzem zatajałem swoje picie, by nie uzyskać kłopotliwego zalecenia odstawienia alkoholu.

Moje przykłady na obecność tego objawu u mnie:

1) ………………………………………………………..

2)

3)

 

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze” Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.