Poniżej proponujemy ankietę, za pomocą której pacjent ma możliwość zastanowienia się jakie na danym etapie terapii zauważa u siebie zmiany będące jej efektem. Kolejnymi krokami są sformułowanie celów na kolejny etap terapii oraz ocena gotowości do pracy nad ich realizacją.

 Zastanów się i napisz:
1. Które z wyznaczonych sobie celów terapeutycznych udało ci się zrealizować?
………………………………………………………………………

2. Jakie twoje umiejętności i mocne strony pomogły ci w osiągnięciu celów terapeutycznych?
………………………………………………………………………

3. W jakich obszarach życia zauważasz zmiany, które możesz przypisać własnej pracy terapeutycznej? Napisz po czym konkretnie poznajesz, że zmiana nastąpiła?

Obszary zmian Jakie widzę zmiany i po czym je poznaję?
Stosunek do własnej choroby jaką jest uzależnienie od alkoholu
Życie rodzinne
Życie zawodowe
Zdrowie
Obszar uczuć i potrzeb
Obszar wartości
Obszar realizacji własnych planów i celów życiowych
Kontakty z innymi ludźmi

 

4. Co nowego odkryłeś na swój temat poprzez uczestniczenie w terapii?
…………………………………………………………………

5. Co chciałbyś osiągnąć na kolejnym etapie terapii?
…………………………………………………………………
6. Oceń gotowość do dalszej pracy terapeutycznej na kolejnym etapie leczenia na skali od 1 do 10.
Moja ocena gotowości do dalszej pracy terapeutycznej wynosi ………………………..

 

7. Z jakimi emocjami kończysz obecny etap terapii?
…………………………………………………………………

 

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.