Spora część pacjentów skarży sie na obniżone poczucie wartości. Na dalszych etapach pracy, gdy pacjent nie minimalizuje już skutków swojego picia, gdy jest świadomy destrukcji alkoholowej w swoim życiu, gdy widzi swoje wady , przychodzi taki moment że pacjent dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje dotrzeć również do swoich pozytywnych stron. Jednym z elementów takiej pracy może być poniższe ćwiczenie. Innym wariantem tego ćwiczenia jest  odwołanie sie do obserwacji  grupy terapeutycznej w której pacjent uczestniczy – w formie grupowej ćwiczenie to jest zazwtczaj silnym doświadczeniem korekcyjnym.

 

ODKRYWANIE SWOICH
POZYTYWNYCH CECH I UMIEJĘTNOŚCI
Gdyby to zadanie pisał Twój dobry przyjaciel lub ktoś kto  jest Ci życzliwy –   to jakie pozwytywne cechy  widzi   u Ciebie ? ( podkreś na liście poniżej)  

Ambitny,  altruistyczny, autentyczny, aktywny, akceptujący,  z artystyczną duszą, analityczny,
Bezpretensjonalny,
Czuły,cierpliwy,
Dobry, delikatny, dyskretny, dobroczynny, dokładny, dowcipny, dynamiczny, dążący do celu,
Empatyczny, energiczny,
Godny zaufania, gospodarny, gościnny,
Hojny,
Indywidualista, iteligenty, inspirujący,
Koleżeński, kobieca, kompromisowy, kreatywny, kompetentny, kulturalny, komunikatywny,
Lojalny, logiczny,
Łagodny,
Mądry, męski, miły, nieprzekupny, naturalny w sposobie bycia,  nieszblonowy
Opiekuńczy, ofiarny, opanowany, obiektywny, obowiązkowy, odważny, otwarty, oczytany, operatywny,optymistyczny,
Partnerski, przebaczający, pogodny, pracowity, przezorny, prostolinijny, przyzwoity, pomysłowy, precyzyjny,przyjazny, przewidujący, pomocny, podtrzymujący lub podnoszący na duchu, przedsiębiorczy, pełen życia,
Radosny, rodzinny, rzeczowy, rzetelny,rozważny,rozsądny, rozumiejący,
Subtelny, skromny, serdeczny, szanujący innych, sprawiedliwy,samodzielny, stanowczy, silny,  stonowany,  spokojny,spójny,  szczery, solidny, staranny,sumienny, spontaniczny, systematyczny,
Troskliwy, taktowny, tolerancyjny, towarzyski , taneczny,
Uważny, umiejący okazać wdzięczność, uczuciowy, uczynny, uczciwy,uporządkowany, uprzejmy, umiejący postawić sprawę jasno ale z taktem,
Wrażliwy, wielkoduszny, wiarygodny, wytrwały, wytrzymały, wspierający, wysportowany, współparcujący, współczujący, wyrozumiały
Zaradny, zorganizowany, zgodny, zapobiegliwy, z poczuciem humoru, zrównoważony,
Życzliwy, życiowy, zdecydowany

 

inne cechy:     …………………………………………………………………………….
Wypisz wszystkie podkreślone cechy poniżej.  Omów zadanie z terapeutą.
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 

Fragment „ Przewodnika do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi – Materiały pomocnicze”  Opracowane przez Zespół Terapeutyczny Joanna Dudniczenko, Marta Fajfer, Iwona Stera w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Sosnowcu , 2010 r.