Sieć wsparcia jest niezywkle ważnym elementem trzeźwienia. Jeżeli podczas terapii nie zostaną rozpoznane jej słabe i mocne strony, jeżeli pacjent nie podejmie działań naprawczych w tym aspekcie, to nierzadko dochodzi do nawrotu choroby. Zadanie to ma również swoją wartość unaocznienia czy w relacjach pacjenta jest zachowywana równowaga w dawaniu i braniu. Pokazuje również że wsparcie ma wiele aspektów. Nierzadko pacjenci rozczeniowi mają okazję skonfrontować się z tym ile rzeczywiście dostają. Część pacjentow jest zaskoczona że wsparcie to nie tylko zapewnienie materialnego bytu swojej rodzinie. Inni natomiast dostrzegają jakie istotne deficyty są w ich sieci wsparcia, co może ich zachęcić do większej aktywności w Klubach Abstynenta i mitingach AA gdy w tym momencie życia nie mogą liczyć na rodzinę a trzeźwych przyjaźni jeszcze nie zbudowali.

 

WSPARCIE EMOCJONALNE

Kto mnie pociesza i dodaje otuchy w trudnych chwilach?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..
Kogo ja pocieszam i dodaję otchy w trudnych chwilach?
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
5………………………………
 Kto mnie motywuje, mobilizuje, wierzy we mnie?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kogo ja motywuję, mobilizuję, wierzę w jego możliwości?
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
5………………………………

Kto wzmacnia moje poczucie wartości poprzez zauważanie moich mocnych stron?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..
 Komu  wzmacniam moje poczucie wartości poprzez doecenianie jego  mocnych stron?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto mnie akceptuje chociaż zna moje słabości?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kogo akceptuję chociaż znam jego słabości?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Komu mogę się zwierzyć- kto poświęca czas na wysłuchanie tego co mi leży na sercu?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto może mi się zwierzyć- komu poświęcam czas na wysłuchanie tego co mu leży na sercu?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto się cieszy z moich sukcesów ?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Komu szczerze gratuluję sukcesów ?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Z kim mogę przyjemnie spędzać czas wolny?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto ze mną przyjemnie spędza czas wolny?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

 

WSPARCIE MATERIALNE

Na czyją pomoc finansową mogę liczyć w trudnej sytuacji?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto może liczyć na moją pomoc finansową gdy jest w trudnej sytuacji?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Na czyją pomoc materialną ( typu: jedzenie, dach nad głową, ubranie, lekarstwa itp) mogę liczyć w przypadku bardzo trudnej sytaucji życiowej?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto , będąc w bardzo trudnej sytuacji życiowej, może liczyć na moją pomoc materialną ( typu: jedzenie, dach nad głową, ubranie, lekarstwa itp)?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

PRZYSŁUGI

Na czyje przysługi mogę liczyć dzięki czemu nie muszę za nie płacić firmom usługowym ?
Np : pomoc w remoncie, pomoc w naprawach, pożyczenie auta lub podwiezienie, opieka nad dzieckiem, pomoc w chorobie , pomoc w nauce , inne…..
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto może liczyć na przysługi z mojej strony dzięki czemu nie musi ponosić dodatkowych wydatków ?Np : pomoc w remoncie, pomoc w naprawach, pożyczenie auta lub podwiezienie, opieka nad dzieckiem, pomoc w chorobie , pomoc w nauce , inne…..
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

ODBARCZENIE Z OBOWIĄZKÓW

Kto w sytuacji szczególnej ( np egzaminy, większa ilość pracy zawodowej, rekonwalescencja itp) – przejmie na pewien czas część moich obowiązków?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Kto w sytuacji szczególnej ( np egzaminy, większa ilość pracy zawodowej, rekonwalescencja itp) – wie, że przejmę część jego obowiązków?
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
5…………………………………..

Jakie refleksje pojawiają Ci się po zrobionej analizie ? Jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Co odkryłeś na swój temat? Co czujesz gdy na to patrzysz? Co mógłbyś zmienić na lepsze?

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

W oparciu o materiały szkoleniowe STU